Nieuwpoort: Belle Epoque, heksen en kapers op de kust

Aan de Noordzee kan het af en toe woelig zijn, maar nergens is het doorheen de eeuwen zo woelig geweest als in Nieuwpoort. De kuststad heeft een bewogen geschiedenis, en dat is nog een understatement!

Nieuwpoort is een van de havensteden die rond de 12de eeuw gesticht werden door de Graven van Vlaanderen, om het kustgebied economisch en militair uit te bouwen. En dat mag u letterlijk nemen, zeker het tweede gedeelte. De nieuwbakken stad kreeg vrijwel meteen te maken met vele invallen en belegeringen, zowel door Franse troepen als door Brugse en Gentse legers. Het valt zelfs te beschouwen als rode draad door haar geschiedenis: in de 16de eeuw was er de befaamde Slag bij Nieuwpoort, maar ook tijdens WO I had Nieuwpoort sterk te lijden in de Slag bij de Ijzer. En dan hebben we het zelfs nog niet over de vele piraten en kapers op haar wateren. Woelig, we schreven het al.

Maar Nieuwpoort is zoveel meer dan een slagveld voor andere legers, een Waterloo aan de kust. De stad heeft een enorm rijke vissersgeschiedenis– we kennen allemaal de garnaalvissers te paard-, een prachtig architecturaal patrimonium, met veel Belle Epoque-gebouwen, en een hoogst eigenaardige heksentraditie. De verhalen liggen er voor het grijpen, en dat is exact wat onze gids doet tijdens een wandeling door Nieuwpoort.

Reservatie via info@littoralis.be