De verscheidenheid van architectuur in Zeebrugge

Wisten jullie dat Zeebrugge zowel architectuur had van de Belle-Epoque periode als het Interbellum. Kennen jullie de côté de Zeemanshaard? Wie zijn de architecten Viérin, Daman?

Bij het ontstaan van de Zeebrugge en zijn haven hebben historische gegevens een rol gespeeld. Enerzijds hebben we de ambities van Leopold II die reeds in 1881 verklaarde: ‘Nous devons disposer sur notre littoral d’au moins un port équipé comme les meilleurs, capable d’accueillir en tous temps des navires de tout tonnage. La science moderne permet une telle réalisation‘ en anderzijds is er de Brugse ‘romantische’ beweging die terug wil naar een bloeitijd zoal in de Middeleeuwen met een verbinding met de zee om zo Brugge opnieuw economische perspectieven te bieden.

Brugge verkeert in het tweede en derde kwart van de 19de eeuw immers in een zware economische crisisperiode en stilaan wordt de steeds toenemende tonnenmaat van de schepen een probleem.

Wisten jullie dat Zeebrugge zowel architectuur had van de Belle-Epoque periode als het Interbellum. Kennen jullie de côté de Zeemanshaard? Wie zijn de architecten Viérin, Daman? Wat is Zeebrugge-Môle en Zeebrugge-Dorp? Welke evolutie kende de visserij? Wat waren de ingrepen in het straatbeeld door de komst van het massatoerisme? Zeebrugge die scone!

Reservatie via info@littoralis.be